Program Eğitim Amaçları

Ebelik Bölümü Mezunlarımız;
  • Kamu, üniversite ve özel hastanelerde, doğumhanede, kadın-doğum servislerinde, yüksek riskli gebelik servislerinde, gebe okulunda, yenidoğan ünitelerinde çalışabilir.
  • Birinci basamak sağlık hizmeti veren toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, sağlık evlerinde ve halk sağlığı alanında çalışabilir.
  • Almış olduğu mesleki beceri ve donanımla gebe takibi yapabilir, doğuma hazırlık aşamasında aktif rol alabilir, normal doğum yaptırabilir ve serbest ebe şeklinde çalışabilir.
  • Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilir.