Program Eğitim Amaçları

Ebelik Bölümü Mezunlarımız,
  • Kamu, üniversite ve özel hastanelerde, doğumhanede, kadın-doğum servislerinde, yüksek riskli gebelik servislerinde, yenidoğan ünitelerinde çalışabilir,
  • Birinci basamak sağlık hizmeti veren toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, sağlık evlerinde ve halk sağlığı alanında çalışabilir,
  • Almış olduğu mesleki beceri ve donanımla gebe takibi yapabilir ve normal doğum yaptırabilir serbest ebe şeklinde çalışabilir,
  • Mesleki unvanının sınırlıkları içerinde yer alan Doğuma Hazırlık Merkezleri’nde çalışabilir veya kendi özel merkezlerini açabilir,
  • Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilir.