Araştırma Alanları

ANABİLİM DALLARI
 • Ebelik Anabilim Dalı

ARAŞTIRMA  ALANLARI
 • Ebelik
 • Kadın
 • Aile
 • Anne
 • Yenidoğan
 • 0-6 Yaş Çocuk 
 • Gebelik
 • Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Dönem
 • Bağışıklama
 • Toplum Sağlığı
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • Aile Planlaması
 • Toplumsal Cinsiyet