Misyon ve Vizyon

MİSYON
Bilim ve teknolojiye dayalı nitelikli eğitim almış, anne ve çocuk sağlığını koruyan, bakım, izlem ve danışmanlığını yapan, üreme sağlığı hizmetlerini sunan, doğurganlık ve kadın sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinde etkin rol oynayan, ekip çalışması ruhuna sahip, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, yasal ve etik sorumlulukların bilincinde olan profesyonel ebeler yetiştirmek.
Bölgesel paydaşlar ile işbirliği içerisinde özgün ve nitelikli araştırma yapmak.

 
VİZYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, eğitim, araştırma ve geliştirmede öncü bir bölüm olmak.