Sıkça Sorulan Sorular

Ebelik Bölümü
Sıkça Sorulan Sorular
 
 • Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?

Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile Üniversitemiz sizlere özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup, onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir.

 • Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?

Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.

 • Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?

Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.

 • Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?

Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.

 • Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?

Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.

 • Yurt imkânı var mıdır?

Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.

 • Üniversitede yemek imkânı var mıdır?

Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.

 • Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

 • Ebe Kimdir?

Ebe; gebelik öncesi dönemden başlayarak gebelik, doğum, doğum sonrası dönemde anne ve bebeklerin sağlığını geliştirmek, korumak, sürdürmek ve tedavi etmek amacıyla izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim yapan, normal doğumları yaptıran, gerektiğinde epizyotomi işlemini uygulayabilen, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yürüten, 0-6 yaş çocukların izlemlerini gerçekleştiren ve kadın, çocuk, aile ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayan ve anne bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli rol oynayan bir sağlık profesyonelidir.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Ebelik Bölümü internet sayfasına girerek “Hakkımızda” sekmesi altında yer alan “Bölüm Tanıtımı” açıklamasını okumanız yararlı olacaktır.

 • Ebelik Bölümü mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Ebelik Bölümü mezunları, kamu, üniversite ve özel hastanelerde, doğumhanede, kadın-doğum servislerinde, yüksek riskli gebelik servislerinde, yenidoğan ünitelerinde, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, sağlık evlerinde ve halk sağlığı alanında çalışabilmektedir. Ayrıca serbest ebe şeklinde çalışabilirler, gebe takibi yapabilir ve doğum yaptırabilirler. İlaveten Doğuma Hazırlık Merkezleri’nde çalışabilir veya kendi özel merkezlerini açabilirler. Yine mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilmektedirler.

 • Ebelik Bölümü dersleri nelerdir?

Tarsus Üniversitesi Ebelik Bölümü’nde YÖK’ün Ebelik Çekirdek Müfredatı doğrultusunda hazırlanan ebelik müfredatı içerisinde yer alan temel tıp, davranış ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak temel mesleki dersler verilmektedir. Özellikle mesleki dersler teorik, laboratuvar uygulaması, klinik saha uygulaması ve staj olarak yürütülmektedir. Temel mesleki dersler; Ebelikte Temel Uygulamalar, Normal Gebelik ve Bakım, Riskli Gebelik ve Bakım, Normal Doğum ve Doğum Sonrası Dönem, Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem, Üreme Sağlığı ve Aile planlaması, Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz mesleki derslerini teorik eğitimlerinin yanısıra üniversitemizde yer alan uygulama laboratuvarlarında da alabilmektedir. Ayrıca klinik saha uygulamaları ve stajlarını ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarında yaparak derslerine ilişkin mesleki beceri ve yetkinlikler kazanmaktadırlar. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmektedir.

 • Ebelik Bölümünde zorunlu klinik uygulama/staj var mıdır?

Ebelik Bölümü lisans müfredatında 1. sınıf bahar döneminden itibaren dönem içi klinik uygulamalar zorunludur. Ayrıca 4. sınıfta (son sınıfta) intörnlük uygulaması vardır.

 • Lisansüstü eğitim olanağı mevcut mudur?

Lisans eğitimini tamamlayan mezun öğrencilerin Ebelik Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanakları mevcuttur.

 • Ebelik Bölümü öğrenim süresi kaç yıldır?

Ebelik Bölümü Lisans eğitimi 4 yıldır.

 • Ebelik bölümünden mezun olmak için şartlar nelerdir?

Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin sağlaması gereken koşullar genel not ortalamasının en az 2.00, toplam AKTS yükünün 240 olması, zorunlu ve seçmeli tüm dersleri alması ve başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca tüm ebelik öğrencilerinin mezun olmadan önce aşağıda sıralanan kriterleri tamamlamakla yükümlüdür.

1-En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmak,

2-En az 40 gebe kadına bakım vermek ve izlemini yapmak,

3-En az 40 doğumun öğrenci tarafından yapılması; doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa bu sayı ancak öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile minimum 30'a indirilebilir.

4-Makat doğuma aktif katılmalıdır. Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır,

5-Epizyotomi uygulamak ve dikiş ile başlamak, bu teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılır,

6-Gebelik veya doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadına bakım vermek ve izlemek,

7-En az 100 lohusayı (doğum sonrası dönemdeki anne) ve sağlıklı yenidoğan bebeği izlemek ve bakımını vermek (muayene dahil),

8-Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere yeni doğan bebek gözlemi ve bakımı,

9-Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımı,

10-Tıbbi ve cerrahi alanlarda bakımın içinde yer almak (Bunun için gerekli eğitim, teorik bilgi ve klinik uygulamayı içermelidir).

Detaylı bilgi için web sayfasından "Tarsus Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne bakılabilir.

 • Ebelik Bölümü bitirenlerin alacakları ünvan nedir?

Ebelik Bölümü Mezunu olanlar EBE ünvanı almaktadır

 • Öğrenciler mezuniyetten sonra işe başlamak için herhangi bir sınavdan başarılı olmak zorundalar mıdır?

Mezun olan ebeler özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışmaya başlayabilirler. İşe başlamak için sertifikalı olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Devlet kurumlarına atamalarında KPSS puanı gerekmektedir. Ülkemizde ebe istihdamı konusunda problem yaşanmamaktadır. Mezun olan ebelerin tamamına yakını mezun olur olmaz çalışmaya başlamaktadır.

 • Bir ebelik öğrencisinde bulunması gereken özellikler nelerdir?

İnsanları sevmek, insana hizmet götürmeye istekli olmak, hoşgörülü olmak, insan haklarına saygılı olmak,

Ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olmak, mesleği yerine getirmeyi engelleyen önemli bir bedensel bir engeli olmamak,

Sürekli olarak kendini yenileyen, gelişime açık ve ahlaklı bir kişilik yapısına sahip olmak,

Yaratıcı, kendini yenileyen, değişik görüşlere ve yeniliklere açık olmak,

Sorumluluk sahibi, sabırlı ve sakin bir yapıya sahip olmak,

Empati yapabilmek,

Kişiler arası iletişime açık olmak, bir ekip içerisinde çalışabilir olmak,

Hızlı ve doğru karar verebilmek, analitik düşünebilmek.

 • Öğrencilerin istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilmeleri mümkün müdür?

Bölümüzde her öğrenciye bir danışman atanmaktadır. Öğrenciler, danışmanı, dersi veren öğretim elemanı ve yönetim ile görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Öğrencilere ders seçimleri, uygulama ve stajlar, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ile lisansüstü eğitim gibi konularda danışmanlık verilmektedir.

 • Bölüm öğrencileri yaz okulundan faydalanabilirler mi?

Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 • Bölüm öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (Farabi, Erasmus vb.) faydalanabilirler mi?

Öğrencilerimiz Erasmus programı ile bölümün anlaşma sağladığı yurtdışında bir üniversitede; Farabi programı ile de yurt içinde anlaşma sağladığı herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir dönem ya da iki dönem eğitim görme imkânı kazanabilirler.

 • Bölümde eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Ancak, birinci sınıfta zorunlu bir ders olan Yabancı Dil dışında dördüncü sınıfta iki yarıyıl boyunca seçmeli bir ders olarak “Mesleki İngilizce” dersi de müfredata eklenmiştir. Böylece öğrencilerimizin alana dair lisanlarının geliştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Not: Öğrenci işleri ile ilgili bütün sorularınız için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Soruları ziyaret etmeniz gerekmektedir.