Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ebe; “gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran, yeni doğanın bakımı ve aile planlaması danışmanlığı yapan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada nüfus ve doğurganlık hizmetlerinin kalitesinin artması için nitelikli ebelik bölümü mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu durum, ebelik mesleğinin gelecek vadeden meslekler arasında yer almasına neden olmuştur. Bölümümüz bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, anne-çocuk sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede yetkin, araştırmacı, sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hizmet veren,  ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bölümümüz öğrencilerin görüş ve fikirlerini önemseyen, öğrenci merkezli bir bölüm olup öğrencilerine danışmanlık hizmetleri sunan bir eğitim ortamı sunmaktadır. Alanında profesyonel, deneyimli ve dinamik bir ekipten oluşan akademik kadromuz profesyonel ebeler yetiştirmek için özveri ile çalışmaktadırlar.
Ebelik Bölümü, mesleki teori ve uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Müfredatımız Avrupa Birliği ile uyumlu, Ebelik Mezuniyet Kriterlerini karşılayabilecek şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimize, aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için fakültemiz teknik laboratuvarlarında, ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarda uygulama ve staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmektedir.
Ebelik Bölümünden mezun olan ebeler, temel sağlık hizmeti veren kurumlarda, hastanelerde, doğuma hazırlık merkezlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda mezuniyet sonrası alacakları lisansüstü eğitim ile uzman ebe olarak sağlık kuruluşlarında, akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.
Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünü başarı ile tamamlayan öğrencilerimize “EBE” ünvanı verilmektedir. Sizleri de insanlığın var oluşundan bu yana bilinen ve her zaman kritik önem taşıyacak olan bir mesleğin mensubu olabilmek için nitelikli eğitim almaya Ebelik Bölümümüze bekliyoruz.
Dr. Öğr. Üyesi Eylem TOKER
                                                                                                                                                                                Bölüm Başkanı