Ders İçerikleri

EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
 
I.  YARIYIL ZORUNLU DERSLER


 
 • OD 107 KARİYER PLANLAMA (1+0) (AKTS: 2)
Kariyer nedir, ulusal ve uluslararası değişim programları, temel iletişim becerileri, sektör günleri- sivil toplum kuruluşları, kariyerime nasıl hazırlanırım, diksiyon ve beden dili, özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama, sektör günleri - özel sektör, etkili mülakat teknikleri, sektör günleri–akademi, sektör günleri-girişimcilik
 
 • EB 105 ANATOMİ (2+2) (AKTS: 3)
Anatomiye giriş ve terminoloji, haraket sistemi, iskelet sistemi, eklemler, iskelet kasları, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, genital sistem, üriner sistem, sinir sistemi, duyu organları, endokrin sistem, üreme sistemi, gebelikte anatomik değişiklikler ve yenidoğan anatomisi
 • EB 107 FİZYOLOJİ (2+0) (AKTS:3)
Fizyolojiye giriş ve iç ortam, hücre membranı ve organaller, membrandan madde geçişi ve aksiyon potansiyeli, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, üreme fizyolojisi ve sinir fizyolojisi.
 • EB 111 HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Hücrelerin, dokuların, organ ve organ sistemlerinin histolojik özelliklerini, hücrenin yapısı, sitoplazmik organellerin ve hücre çekirdeğinin incelenmesi, doku hazırlama ve histolojik inceleme, kan hücrelerinin temel histolojik özellikleri ve kalbin histolojik yapısı, lenf düğümü ve tonsillaların temel histolojik özellikleri, sindirim sisteminin genel histolojik özellikleri, olunum sisteminin genel histolojik özellikleri, üriner sisteminin genel histolojik özellikleri, nöroendokrin sisteminin genel histolojik özellikleri, hücre bölünmesi, embriyolojiye giriş, embriyo oluşumu, gelişimi, fertilizasyon, implantasyon, gastrulasyon, nörülasyon, organogenezis, fetal dönem, plesenta ve fetal membranlar
 • EB 101 EBELİĞE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR (2+0) (AKTS: 3)
Ebelik ve ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, ebelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, ebenin rol ve sorumlulukları, ebelik eğitimi, ebelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, Türkiye’de sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi, ebelikle ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, insan, çalışan ve hasta hakları, temel insan gereksinimleri, ebelik felsefesi ve bütüncül yaklaşımı, ebeliğe ilişkin temel kavram ve kuramlar, ebelik bakımını etkileyen model ve teoriler, ebelik etik ve ikilemler, sağlığın geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde ebenin rolü
 • EB 103   EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR I (4+4) (AKTS:7)
Ebelik mesleği, temel insan gereksinimleri ve temel kavramları, sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi, sağlıklı hastane ortamı, hasta kabulü ve taburcu edilmesi, ebelik bakım süreci ve bakım planı hazırlama, bireysel hijyen uygulamaları, hareket gereksinimi, vücut mekaniği ve egzersiz, enfeksiyon kontrolü, enfeksiyon süreci, nazokomiyal enfeksiyon, asepsi, antisepsi, izolasyon çeşitleri ve kuralları, yatağa bağımlı hasta bakımı, uyku ve dinlenme, ağrı kavramı, yaşam bulguları
 • EB 109 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0) (AKTS: 2)
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliğinde hizmet sorumlulukları, sosyal sigortalar kanunu, hukuk ve sosyal düzen kuralları, kişisel koruyucu donanımlar, atölye güvenliği, tehlike ve risklere karşı önlemler, ergonomi, yangın ve yangından korunma, ilk yardım  
 • OD 111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) (AKTS: 2)
3 Mart 1924 yasaları ve Türkiye'de çok partili yaşama geçiş denemeleri, hukuk alanındaki gelişmeler ve Türk anayasaları, eğitim ve kültür alanındaki yenilikler, toplumsal alanda düzenlemeler, ekonomik alanda gelişmeler, cumhuriyet döneminde dış politika, II. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türkiye’de çok partili dönemin gelişimi, soğuk savaş dönemi ve Türkiye, Türkiye'nin sancılı yılları: 1970-1980, Atatürk ilkeleri, çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük ve Türkiye'nin bugünkü sorunları
 • OD 113 TÜRK DİLİ I (2+0) (AKTS: 2)
Dil nedir, özellikleri ve türleri nelerdir? Dil- düşünce, kültür, millet ilişkisi, dillerin doğuşu, dünya dillerinin sınıflandırılması, dil aileleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, yayılma alanları ve özellikleri, Türk dilinin tarihî gelişimi ve dönemleri/ eski ve orta türkçe dönemi, Türk dilinin tarihî gelişimi ve dönemleri/ yeni ve modern türkçe dönemi, cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi Türk dili çalışmaları/ atatürk ve Türk dili, ses bilgisi, türkçedeki ses olayları ve ses özellikleri, türkçedeki yazım sorunları ve yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kullanım alanları.
 • OD 115 YABANCI DİL I (3+0) (AKTS: 4)
Adınızı ve ülkenizi söylemeyi öğrenin: gramer (be: ı / sen / biz), kelime bilgisi ve okuma, tanıdığınız kişiler hakkında konuşmayı öğrenin: kelime bilgisi, temel cümle yapısını oluşturmayı öğrenin.. iyelik zarfları, eviniz hakkında konuşmayı öğrenin kasaba: dilbilgisi, basit bir şimdiki cümlelerden öğrenin, ne yiyip içtiğinizi söylemeyi kazanın. Şimdiki basit cümleler kurmayı öğrenin, aile üyeleri hakkında konuşmayı öğrenin. iyelik ekleri, aileniz hakkında konuşmayı öğrenin, yön vermeyi öğrenin, oteller ve pansiyonlar hakkında konuşmayı öğrenin, olayları şimdiki zaman içinde ifade etmeyi öğrenin, insanların işleri hakkında konuşmayı öğrenin, planlar hakkında konuşmayı öğrenin. revizyon.
 
II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 • OD 112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) (AKTS: 2)
3 Mart 1924 yasaları ve Türkiye'de çok partili yaşama geçiş denemeleri, hukuk alanındaki gelişmeler ve Türk anayasaları, eğitim ve kültür alanındaki yenilikler, toplumsal alanda düzenlemeler, ekonomik alanda gelişmeler, cumhuriyet döneminde dış politika, II. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türkiye’de çok partili dönemin gelişimi, soğuk savaş dönemi ve Türkiye, Türkiye'nin sancılı yılları: 1970-1980, Atatürk ilkeleri (ı), Atatürk ilkeleri (ıı), çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük ve Türkiye'nin bugünkü sorunları.
 
 • OD 114 TÜRK DİLİ II (2+0) (AKTS: 2)
Biçim bilgisi- sözcüklerin yapısı- ekler, sözcük türleri ve görevleri, anlam bilgisi- sözcük ve cümlede anlam, cümle bilgisi- cümlede yapı, ögeler ve cümle türleri, sözcük ve cümle düzeyinde anlatım bozuklukları, yapıya dayalı anlatım bozuklukları, anlama dayalı anlatım bozuklukları, etkili ve güzel konuşma teknikleri, sözlü anlatım türleri- hazırlıksız konuşmalar, sözlü anlatım türleri- hazırlıklı konuşmalar, yazıda plan- düşünceyi geliştirme teknikleri, yazılı anlatım türleri- edebî yazılar, yazılı anlatım türleri- düşünce yazıları, resmî yazışma türleri ve uygulama
 • OD 116 YABANCI DİL II (2+0) (AKTS: 4)
Dersin tanıtımı - ders izlencesinin tanıtımı, "can/can‘t“ cümleleri, soru ve kısa cevaplar, davet hakkında konuşma. Meslekler, rutinler hakkında konuşma. Günlük rutinler hakkında konuşma şimdiki zaman ve geniş zaman, geçmiş zaman, geçmiş olaylar ve eylemler hakkında konuşma, ‘to be’. Düzensiz fiiler, geçmiş eylemleri ifade etme. Geçmiş zaman, sağlık sorunları hakkında konuşma. ‘wh’ ve ‘yes/no’ soruları sorma, yakın zamanda yapmak istenilen eylemleri ifade etme. Gelecek zaman, planlar hakkında konuşma, ‘be’ ve ‘going to’ yapısını kullanarak soru/cevap oluşturma, yemek hakkında konuşma, sayılabilir ve sayılamaz isimler. Günlük eylemleri ifade etme. Giyim hakkında konuşma, sıfatlar. İklim ve hava şartları, karşılaştırma yapısı. İlginç yapılar ve yerler hakkında konuşma, superlative karşılaştırma
 • EB 102 BİYOKİMYA (2+0) (AKTS: 2)
Biyokimyanın konusu ve önemi,  Karbonhidratlar, Glukozun girdiği tepkimeler, Aminoasitler ve protein biyokimyası, Esansiyel aminoasitler, Protein sentezi,  Fenilketonüri, Gutrie testi, Enzim çeşitleri, Karbonhidrat biyokimyası  Lipid Biyokimyası,  Vitaminler, Mineraller ve eser elementler,  Suyun biyokimyası, Kandaki mineral ve vitaminlerin normal değerleri, Hemoliz, Klinik biyokimya analizlerinin değerlendirilmesi, Gonad hormonları, Menstrüel siklus, Gebelik biyokimyası, Human koriyonik gonadotropin tümör belirteçleri CA 19-9 Ca 125 CA 15-3 Alfa fetoprotein prostat spesifik antijen.
 • EB 104 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR II (2+0) (AKTS: 9)
Yaşam Bulguları ve Bakım Süreci, İlaç Uygulamaları, Sıcak-Soğuk Uygulamalar, Solunum Sistemi Uygulamaları, Üriner Sistem Uygulamaları, Sindirim Sitemi Uygulamaları, Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım, Asit-Baz Dengesi, Sıvı Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları, Yaşlılık ve Yaşlı Bireyin Bakımı, Ölüm Süreci ve Yaşam Sonu Bakım
 • EB 106 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER (2+0) (AKTS: 2)
İletişimin Tanımı, Amacı Öğeleri ve Özellikleri Ebelikte Kişilerarası İlişkilerin Önemi, İletişimin Türleri (Sözlü- Sözsüz İletişim Çeşitleri) İletişim Süreci ve İletişimi Etkileyen Faktörler, İletişimde Önemli Kavramlar  Kendini Tanıma, Özbilinç, Beden İmgesi, Benlik Saygısı, Geri bildirim, Güven, Güvensizlik, Saygı, Esneklik , Bağımlılık, İletişimde Önemli Kavramlar, Kendini İfade Etme , Benlik Kavramı, Benlik İdeali, Kişilik, Kişiliğin gelişimi ,Atılganlık (Assertiveness), Empati , Sempati , İçtenlik , Katılık , Bağımsızlık , Suçluluk , Öfke, İletişimde Önemli Kavramlar ,Dinleme Şekilleri (Aktif Dinleme- Pasif Dinleme) ,İletişim ve Algılama, İletişimi Kolaylaştıran Etmenler, İletişim ve İletişim Becerileri (Patch Adams), İletişim Teknikleri , Etkili İletişim Teknikleri, Etkisiz İletişim Teknikleri, İletişim Teknikleri, Ben Dili, Sen Dili , Beden Dili Okuma, İletişim Çatışmaları Kişilerarası Çatışma Yönetimi , Stres, kriz yönetimi, Grup İletişimi, Ekip Çalışması, Hastane Ortamında İletişim, Gebe, Hasta, Ailesi ve Sağlık Ekibi ile İletişim Bazı Özel Durumlarda İletişim, Ebe–Gebe, Aile, İletişimi, İletişimi Engelleyen Bireysel ve Çevresel Koşullar İletişimi Engelleyen Yaklaşımlar- Durumlar, Ebe-Gebe, Hasta, Aile İletişimini Kolaylaştıran Teknikler
 • EB 108 TIBBİ GENETİK (2+0) (AKTS: 3)
Genetikte temel kavramlar Hücre çekirdeği, DNA, kromatin, RNA, genom, gen, alel, prokaryotik ve ökaryotik hücre ve organelleri, DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon, hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz, Kalıtım şekilleri Mendel kalıtımı, soy ağacı ve genetik danışma, Kromozomal hastalıklar-1 Kromozom yapısı, sınıflandırılması, karyotipleme ve prenatal tanı,        Kromozomal hastalıklar-2 Kromozom anomalileri; sayısal ve yapısal, Dominant ve Resesif Kalıtım Kalıpları ve Tek Gen Hastalıkları -Otozomal dominant kalıtım hastalıkları, -Otozomal resessif kalıtım hastalıkları, Tek Gen Hastalıkları X’e bağlı kalıtım ve Lyon hipotezi, Multifaktöryel Kalıtım Multifaktöriyel Hastalıklar, Genetik Hastalıklar-1 DNA tamir mekanizmaları ve ilişkili hastalıklar, Genetik Hastalıklar-2, Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri, Tanı ve Danışmanlık, Prenatal Tanı ve Danışmanlığın Önemi Genetikte Yeni Uygulamalar
 • EB 110 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Mikrobiyolojiye giriş - Mikrobiyolojinin tarihçesi - Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genel özellikleri, Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin genel özellikleri, Klinik örneklerin alınması, taşınması ve saklanması, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon, Antimikrobiyal ilaçlar, Konak parazit ilişkisi, konak ve mikroorganizmaya ait faktörler -Temel immunoloji ve bağışıklık, Hümoral, hücresel bağışıklık ve aşırı duyarlılık reaksiyonları -Aşılar ve aşı uygulamaları, Hümoral, hücresel bağışıklık ve aşırı duyarlılık reaksiyonları -Aşılar ve aşı uygulamaları, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve etkenleri -Yara ve deri enfeksiyonları ve etkenleri, Artropod kaynaklı enfeksiyonlar ve etkenleri -Kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonu ile bulaşan enfeksiyonlar, Biyolojik savaş ajanları -Hastane enfeksiyonları
 • EB 112 FARMAKOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Farmakolojiye giriş, farmasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları,  gebelik ve emzirmede ilaç kullanımı, bitkisel ilaçlar, kardiyovasküler sistem ilaçları  gebelikte ve lohusalıkta kardiyovasküler sistem ilaç kullanımı, endokrin sistemi ilaçları, antidiyabetikler, tiroit ve antitiroit ilaçlar, kortikosteroitler, oral kontraseptifler, gebelik ve lohusalık dönemi endokrin sistemi hastalıklarında ilaç kullanımı. gebelikte kronik hastalıklarda ilaç kullanımı, santral sinir sistemi ilaçları, madde bağımlılığı, gebelik ve lohusalık dönemi santral sinir sistemi hastalıklarında ilaç kullanımı, solunum sistemi ilaçları, gebelik ve lohusalık dönemi solunum sistemi hastalıklarında ilaç kullanımı, kas-iskelet-eklem sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları gebelik ve lohusalıkta gastrointestinal sistem ilaç kullanımı,  ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar, gebelik, doğum ve doğum sonu farmakolojik ağrı yönetiminde kullanılan ilaçlar, ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi, gebelikte antimikrobiyaller, gebelikte besinsel destekler, otonom sinir sistemi ilaçları, uterus motilitesini etkileyen ilaçlar, uterus kontraktilitesini artıran ilaçlar,  uterus kontraktilitesini azaltan ilaçlar, enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı, akılcı ilaç kullanımı
 • EB 114 PATOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Patolojiye giriş, Strese hücresel yanıt: Temel kavramlar, adaptasyon mekanizmaları, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün nedenleri ve mekanizmaları, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümünün morfolojisi, Akut inflamasyon, Kronik İnflamasyon, Doku onarımı, primer ve sekonder yara iyileşmesi, Hemodinamik bozukluklar (ödem, hiperemi, konjesyon ve hemoraji), Tromboembolik hastalık, infaktüs ve şok, Neoplazi 1: Hücre büyüme ve diferansiyasyon bozuklukları, kanser etyopatogenezi, karsinogenez, Neoplazi 2: Adlandırma, benign ve malign tümörlerin özellikleri, malign tümörlerde derecelendirme, evreleme, Neoplazi 3: Kanserin laboratuvar tanısı ve klinik modeller, enfeksiyöz hastalıkların patolojisi

III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 • EB 201  PSİKOLOJİ  (2+0) (AKTS: 2)
Psikolojinin tanımı, amacı, konusu, psikolojinin önemi ve yararları, psikolojinin diğer bilim dalları arasındaki yeri ve etkileşimi, psikolojinin dalları -psikolojide değişik yaklaşım türleri, gelişim-gelişimle ilgili kavramlar: büyüme, gelişme, olgunlaşma-gelişime etki eden faktörler: kalıtım, çevre-gelişimde bireysel farklılıklar, davranışların kaynakları: güdüler -davranışları etkileyen iç ve dış etmenler –ihtiyaçlar -dürtüler -güdüler –homeostasis -güdülerin sınıflandırılması –fizyolojik ve sosyal güdüler, duygular ve heyecanlar -heyecan anında meydana gelen fizyolojik tepkiler -heyecanın fizyolojik temelleri -otonom sinir sistemi ve heyecanlar, algılama -algılamayı etkileyen faktörler -algı türleri -görme algısı –işitme algısı –tat ve koku algıları –derinlik ve uzay algısı zaman ve hareket algısı -algı yanılmaları -ilüzyon –halüsinasyon, öğrenme-öğrenmenin biyolojik temeli -öğrenme türleri -klasik koşullanma yolu ile öğrenme, edimsel koşullanma yolu ile öğrenme -çağrışım yolu ile öğrenme -sınama yanılma yolu ile öğrenme, bellek, hatırlama ve unutma, kişilik ve benlik-kişilik ile ilgili kavramlar, savunma mekanizmaları –yansıtma –bastırma -akla uygun hale getirme-telafi etme, davranış bozukluğu, kişilik ve kişilik bozuklukları, psikolojik testler ve zekâ, dil ve iletişim         
 • EB 205   SİSTEMİK HASTALIKLAR BİLGİSİ (6+0) (AKTS: 8)
Homeostazis ve etkileyen faktörler, kanser ve ebelik bakımı, şok ve ebelik bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı, kalp-damar sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı, endokrin sistem hastalıkları ve ebelik bakımı, kan hastalıkları ve ebelik bakımı, üriner sistem hastalıkları ve ebelik bakımı, sindirim sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı, eklem bağ dokusu sistemi hastalıkları ve ebelik bakımı.
 • EB 207   NORMAL GEBELİK VE BAKIM  (4+8) (AKTS: 2)
Doğurganlık ve kadın sağlığı, üreme organlarının anatomisi, üreme sistemi fizyolojisi, prekonsepsiyonel bakım ve genetik danışmanlık, gebeliğin oluşumu, gebeliğin tanılanması, doğuma hazırlık sınıfları ve felsefesi,  gebelikteki değişiklikler, doğum öncesi bakımın amacı ve önemi, gebelik ve immunizasyon, gebelikte ilaç kullanımı ve teratojenite, gebelikte beslenme, fetal sağlığın değerlendirilmesi
 • EB 209   GENEL BESLENME  (2+0) (AKTS: 3)
Beslenmeye ilişkin kavramların bilgisi, sağlığın korunmasında beslenmenin rolü, protein, karbonhidrat ve yağlar, vitamin ve mineraller, gebelikte ve laktasyonda beslenme, anne sütü ve önemi, 0-1 yaş beslenme, geçiş diyetleri, enfeksiyon hastalıklarında beslenme, gastrointestinal hastalıklarda beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme, kalp hastalıklarında beslenme, diyabette beslenme, anemide beslenme, beslenmeye bağlı kanser, yanıklarda beslenme, beslenmeye ilişkin sağlık eğitimi
 • EB 211   EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ  (2+0) (AKTS: 3)
Ebelikte etik/deontologia, deontoloji ve etik biliminin tarihi gelişimi, felsefi yaklaşımlar ışığında klinik etik, ahlak kavramı, etik yaklaşımlar, etik ikilem, etik ilkeler ebeler için uluslararası etik kurallar, dünyada hasta bakımı ve ebeliğin tarihsel gelişimi ve bu gelişimi etkileyen faktörler, ebelik eğitiminin Türkiye’deki gelişimi, ebelik eğitiminin amaç ve felsefesi, ebelik eğitiminin kalitesi, ebeliğin görev, yetki ve sorumlulukları, ebelik disiplinine ait gerekli hükümleri olan yasal düzenlemeler, sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi, tedavi ve etikte yeni yaklaşımlar, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar (mesleki örgütler), hasta-çalışan hakları ve yasal yükümlülüğün bozulduğu durumlar, ebelik mesleğinde profesyonellik, anne ve bebek hakları, ebelik mesleği sorunları, nedenleri ve çözüm yolları
 • EB 211  SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (2+0) (AKTS: 2)
Neden sağlık sosyolojisi: tıp hastalık ve toplum bağlantısı, sosyoloji nedir? konusu ve çalışma alanları, dalları ve sosyolojik bakış açısı, sağlık sosyolojisinin ortay çıkışına neden olan faktörler, Türkiye'de sağlık örgütlenmesi, sağlık ve hastalık tanımı ve sosyolojik incelenmesi, hekim-ebe-ebe /hasta etkileşimi ve rol modelleri, toplumsal kontrol mekanizmaları, sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler, toplumsal cinsiyet-şiddet- sağlık bağlantısı ve tıp personelinin rolü, savaş ve göçlerin sağlığa etkisi, infertilite ve kültür, TAT ve ebelik

III. YARIYIL – MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER I
 • EB 221  PREKONSEPSİYONEL DANIŞMANLIK (2+0) (AKTS: 3)
Danışmanlığın tanımı ve amacı, etkili danışman özellikleri, danışma basamakları, danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular, prekonsepsiyonel bakım ve kapsamı, prekonsepsiyonel bakımın yararları ve sonuçları, sağlıklı gebeliğe hazırlıkta temel adımlar, değerlendirme kriterleri, hizmet modelleri, sağlık personelinin sorumluluğu, prekonsepsiyonel bakım hizmetlerinde engeller, prekonsepsiyonel bakım hizmetlerinde engeller, sağlık bakanlığı rehberleri ve çalışmaları, makale değerlendirme
 • EB 223  KRONİK HASTALIKLAR VE EBELİK (2+0) (AKTS: 3)
Ebelik uygulamalarında temel oluşturacak insan, sağlık, kavram, kuram ve modeller, Kadını yaşamının tüm dönemleri boyunca kanıta dayalı uygulamalar, kadın ve ailesinin gebelik, doğum eylemi ve doğum sonrası dönemlerde sağlık sorunları ve hastalıklara neden olacak risk faktörleri, Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde sağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesi, riskli durumları ve sağlıktan sapmaları erken tanılama, ebelik mesleğinin uygulama alanlarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunlar
 • EB 225  TIBBİ TERMİNOLOJİ (2+0) (AKTS: 3)
Tıbbi terminolojiye ilişkin genel bilgiler, söyleyiş kuralları, hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve sınıflandırılması, tıbbi terimleri meydana getiren ögeler, kökler, ön ekler, son ekler, terimlerin tekil ve çoğul formları, tıbbi kısaltmalar, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler
 • EB 227  AKILCI İLAÇ KULLANIMI (2+0) (AKTS: 3)
Akılcı ilaç kullanımı (aik) nedir? Akılcı olmayan ilaç kullanımı nedir? Akılcı ilaç kullanımının önemi, aik’in genel ilkeleri, aik’da temel sorunlar, aik ile ilgili yasal mevzuat nedir? Aik ve kanıta dayalı tıp, ilaç endüstrisini ilgilendiren aik ilkeleri nelerdir? Hekimleri ilgilendiren yönleriyle aik ilkeleri nelerdir? Eczacıları ilgilendiren yönleriyle aik ilkeleri nelerdir? düzenleyici otoriteleri ilgilendiren aik ilkeleri nelerdir? Hastaları ilgilendiren aik ilkeleri nelerdir? Diğer paydaşların aik ile ilgili rolleri nelerdir? Uygunsuz yapılan ürün tanıtım faaliyetlerinin akılcı olmayan ilaç kullanımı sorununa katkıları nelerdir? Ürün tanıtımının aik’e uygun yapılabilmesi için nelere dikkat edilmelidir? bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Bilinçsiz ilaç kullanımı polifarmasi, üst solunum yolu infeksiyonlarında akılcı ilaç kullanımı, yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı, gebelikte akılcı ilaç kullanımı çocuk hastalıklarında akılcı ilaç kullanımı, k-ilaç listelerinin güncellenmesi ilaç etkileşmelerinin akılcı ilaç kullanımındaki rolü, akılcı ilaç kullanımının farmakoekonomideki rolü

IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
 • EB 202 YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (4+8) (AKTS: 9)
Çocuk sağlığı ve hastalıkları bilgisi dersine giriş çocuk sağlık durumlarını tanımlama, normal yenidoğan fizyolojisi ve değerlendirilmesi yenidoğanın fizyolojik fonksiyonları ekstrauterin yaşama fizyolojik uyum, yenidoğanın laboratuvar bulgularıyla değerlendirilmesi tarama testleri yenidoğanın genel görünümünün değerlendirilmesi, yenidoğan'da sık görülebilecek sorunlar ve bakımı yenidoğanın besin gereksinimleri, riskli yenidoğan ve ebelik bakımı düşük doğum ağırlıklı bebek gestasyon yaşına göre küçük bebek gestasyon yaşına göre büyük bebek, yüksek riskli yenidoğanın hastalıkları hematolojik bozukluklar, nörolojik bozukluklar konjenital kalp hastalıkları, solunuma ilişkin bozukluklar prematüre retinopatisi gastrointestinal bozukluklar, ani bebek ölüm sendromu, enfeksiyonlar, yüksek riskli yenidoğanın değerlendirilmesi küvöz (inkübatör) beslenme yöntemleri, acil tedavi ve bakım gerektiren durumlar, ebenin tanılaması ve sevk etmesi gerektiren durumlar ve yenidoğan resüsitasyonu, çocuk sağlığı ve hastalıkları ebeliğinde uygulamalar ateşli çocuğa yaklaşım ilaç uygulamaları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ebeliğinde uygulamalar nazogastrik uygulamalar oksijen ve buhar uygulaması materyal toplama ve özel uygulamalar bağışıklama
 
 • EB 204 RİSKLİ GEBELİK VE BAKIM (4+8) (AKTS: 9)
Riskli gebeliklere giriş, kanamalar, gebelikte ortaya çıkan riskli durumlar, Rh uyuşmazlığı gebelikte hipertansif hastalıklar, bireysel faktörlerin gebeliğe etkisi gebelik ve enfeksiyon hastalıkları, gebelik ve nörolojik sistem hastalıkları gebelik ve hematolojik hastalıklar, gebelik ve gastrointestinal sistem hastalıkları gebelik ve solunum sistemi hastalıkları, gebelik ve kardiyovasküler sistem hastalıkları, gebelik ve otoimmun sistem hastalıkları, gebelik ve kas iskelet sistemi hastalıkları gebelik ve dermatolojik hastalıklar gebelik ve tromboembolik hastalıklar gebelikte cerrahi uygulamalar, gebelik ve nefrolojik hastalıklar gebelik ve kanser, gebelik ve şiddet, gebelik ve ruh sağlığı hastalıkları
 • EB 206 BULAŞICI HASTALIKLAR (2+0) (AKTS: 3)
Bulaşıcı hastalıkların genel özellikleri, enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve enfeksiyon oluşumu, bulaşıcı hastalıkların bildirimi ve izolasyon yöntemleri, enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama, hastane enfeksiyonları ve korunma yolları, enfeksiyon kontrolü ve korunma yolları, solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar, sindirim sistemi ile bulaşan enfeksiyonlar, deri ve mukoza yolu ile bulaşan hastalıklar, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar, kan ve diğer yollarla bulaşan enfeksiyonlar, öğrenci sunumları
 • EB 208 EPİDEMİYOLOJİ (2+0) (AKTS: 3)
Epidemiyolojinin tarihsel gelişimi epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, tanımlayıcı epidemiyoloji (kişi, yer ,zaman özellikleri) analitik araştırmalar -1:vaka- kontrol araştırmaları, analitik araştırmalar -2:kesitsel araştırmalar saha taramaları, analitik araştırmalar -3:kohort araştırmaları, deneysel araştırmalar: müdahale araştırmaları, metodolojik araştırmalar, epidemiyolojide "neden" kavramı (asosyasyonları), bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, salgınların epidemiyolojik incelemesi, epidemiyolojik veri kaynakları, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyolojik araştırma planlaması, anket yöntemi, örnekleme
 • EB 210 SAĞLIK BİLİŞİMİ VE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  (2+0) (AKTS: 3)
Dersin tanıtımı -e-öğrenme, temel kavramlar -bilginin temeli, enformasyon ve enformasyon sistemlerine giriş -işletim sistemleri, bulut bilişim, sağlık bilişimi ve teknolojileri, bilgisayar bilimi, terminolojisi ve inovasyon kavramları, temel kavramlar -bilginin temeli, enformasyon ve enformasyon sistemlerine giriş -işletim sistemleri, bulut bilişim, sağlık bilişimi ve teknolojileri, bilgisayar bilimi, terminolojisi ve inovasyon kavramları, ebelikte bilişim, hasta odaklı bilişim sistemleri, klinik bilgi sistemleri, teşhis –tedavi sistemleri, hastane bilişim sistemleri, akıllı hastane uygulamaları, geleceğin teknolojileri: simülasyon, tele-sağlık, akıllı kart, sanal gerçeklik, web destekli uygulamalar, eğitim ve uygulamadaki yeri, taşınabilir teknolojiler, akıllı telefon uygulamaları, sağlık okuryazarlığı, medya, bilişim ve bilgisayar okuryazarlığı -sosyal ağlar ve sosyal medya    , sağlık bilgi sistemlerinde güvenlik ve mahremiyet, bilişim bağımlılığı -kişisel bilgilerin korunması ve etik
 
IV. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER II
 • EB 220 GEBELİK VE EGZERSİZ (2+0) (AKTS: 3)
Gebelikte egzersizin yararları, gebelikte egzersizin kapsamı, egzersizin sakıncalı olabileceği durumlar, gebelik egzersizinde öneriler, egzersize ne zaman son verilmeli, gebelikte egzersizin güvenlik sınırları, egzersiz tipi: güvenli aktiviteler, tartışmalı aktiviteler, gebelikte tehlikeli aktiviteler, egzersizin şiddeti, sağlık personelinin sorumluluğu, egzersizde genel kategoriler, su içi gebelik egzersizleri, egzersiz örnekleri
 • EB 222 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SAĞLIK (2+0) (AKTS: 3)
Toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın sağlığına etkileri, yaşam dönemlerinde kadının önemli sağlık sorunları ve etkileyen faktörler, kadın sağlığının göstergeleri, Dünya’da Ve Türkiye’de kadın sağlığı düzeyi, uluslararası bildirgelerde kadın ve sağlık, nüfus politikaları ve kadın, doğurganlığı etkileyen faktörler, istenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler, üreme sağlığı, cinsellik ve cinsel sağlık, güvenli annelik, adölesan sağlığı (erken evlilikler ve gebelikler), menopoz ve menopoz sonrası kadın sağlığı, çalışma yaşamı ve kadın sağlığı, çalışma yaşamı ve kadın sağlığı, sosyal ve kültürel çerçevede kadının güçlendirilmesi/güçlenmesi ve kadın sağlığı
 • EB 224 BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE EBELİK (2+0) (AKTS: 3)
Gebelikte risk tanılama dünyada ve ülkemizde riskli gebelik, birinci basamak sağlık hizmetlerinde riskli gebeliklerin durumu, dünyada ve ülkemizde evde bakım hizmetleri, gebelikte hipertansif hastalıklar, kalp hastalıkları ve evde izlemi, erken doğum riski olan gebenin birinci basamakta izlemi ve evde bakımı, diyabetik gebelerin birinci basamakta izlemi ve evde bakımı, nörolojik hastalığı olan gebelerin birinci basamakta izlemi ve evde bakımı, kanamalı gebenin birinci basamakta izlemi ve evde bakımı, sosyal dezavantajlı ve psikiyatrik hastalığı olan gebelerin izlemi ve evde bakımı, solunum sistemi hastalığı olan gebelerin birinci basamakta izlemi ve evde bakımı, yatak istirahatinin gebe ve ailesine etkisi, riskli gebeliklerin doğum sonu evde bakımı, dersin değerlendirilmesi riskli gebelikler ile ilgili çalışma örnekleri ders anlatım
 • EB 226 GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (2+0) (AKTS: 3)
 
Ağız ve diş anotomisi, maddeler bilgisi, klinik cihazlar, bakım ve onarım, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, oral hijyen eğitimi, laboratuvar çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, dişe ilişkin ilk yardım, meslek etiği
 
V. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 • EB 301  NORMAL DOĞUM VE SONRASI DÖNEM (4+8) (AKTS: 9)
Normal doğum eylemi, eylemin fizyolojisi, doğumun evreleri, doğum eyleminin mekanizması, anne vücudunun doğum eylemine sistemik cevabı, annenin değerlendirilmesi ve doğuma hazırlanması, eylemin birinci evresinde izlem, doğum eyleminde ağrı, eylemin ikinci evresinde izlem, eylemin üçüncü evresinde izlem, eylemin dördüncü evresinde izlem, doğum sonu dönem ve bakım, laktasyon
 • EB 303  KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİLGİSİ (4+0) (AKTS: 6)
Kadının toplumsal konumu - kadın sağlığını etkileyen faktörler - dünyada ve türkiye’de kadın sağlığının durumu ve yükseltilmesi - aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin nedenleri, kadın hayatının evreleri ve bu evrelere ilişkin sorunlar, kadın sağlığını değerlendirmede kullanılan tarama, tanı ve tedavi yöntemleri ve ebenin rolü, cinsel sağlık, davranış, değerler, inançlar ve uygulamalar, kadın ve erkekteki cinsel işlev siklusu - cinsel işlev bozuklukları, sık görülen kadın sağlığı sorunları, pelvik destek yapı bozukluğu, genital fistüller, uterus anomalileri ve endometriozis, jinekolojik tümörler, jinekolojik kanserler, ulusal kanser tarama programı, meme muayenesi, pap-smear alma, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve erken tanı ve tedavide ebenin rolü
 • EB 305  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  (4+0) (AKTS: 6)
Çocuk sağlığı ve hastalıkları bilgisi dersine giriş, çocuk sağlık durumlarını tanımlama, normal yenidoğan fizyolojisi ve değerlendirilmesi, yenidoğanın fizyolojik fonksiyonları, yenidoğanın laboratuvar bulgularıyla değerlendirilmesi, tarama testleri, yenidoğan'da sık görülebilecek sorunlar ve bakımı, yenidoğanın besin gereksinimleri, riskli yenidoğan ve ebelik bakımı, düşük doğum ağırlıklı bebek gestasyon yaşına göre küçük bebek gestasyon yaşına göre büyük bebek, yüksek riskli yenidoğanın hastalıkları hematolojik bozukluklar, nörolojik bozukluklar kongenital kalp hastalıkları, solunuma ilişkin bozukluklar prematüre retinopatisi, gastrointestinal bozukluklar, ani bebek ölüm sendromu enfeksiyonlar, yüksek riskli yenidoğanın değerlendirilmesi, küvöz (inkübatör) beslenme yöntemleri, acil tedavi ve bakım gerektiren durumlar, yenidoğan resüsitasyonu, çocuk sağlığı ve hastalıkları ebeliğinde uygulamalar, ateşli çocuğa yaklaşım ilaç uygulamaları 
 
 • EB 307  EBELİKTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0) (AKTS: 3)
Araştırma süreci. araştırma problemi kaynakları, formüle edilmesi, hipotez geliştirme, literatür tarama, araştırmalarda veri toplama. araçların geçerliliği, güvenirliliği, seçicilik, duyarlılık, araştırmalarda veri toplama. araçların geçerliliği, güvenirliliği, seçicilik, duyarlılık, evren ve örneklem, örneklem büyüklüğünü saptama. örnekleme yöntemler, araştırma türlerinin (tasarımlarının) sınıflandırılması ve genel özellikler, kantitatif araştırmalar ve ebelik araştırma problemlerinde kullanımı, kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerinin farklılıkları, kalitatif araştırma yöntemleri ve ebelik araştırma problemlerinde kullanımı, araştırmalarda hata kaynakları, araştırma etiği ve araştırma raporunun yazımı, araştırma konusu seçimi ve makale inceleme, araştırma kritiği sunumu

V. YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER I
 • GS 005 STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ (2+0) (AKTS:3)
Stresin tanımları, türleri, bedensel ve davranışsal sonuçları, stres-kişilik ilişkisi, stres-iş yaşam kalitesi ilişkisi, stresle başa çıkmada bedensel, zihinsel ve davranışçı yaklaşımlar, zaman yönetimi
 
 • GS 009 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (2+0) (AKTS:3)
Sorumluluk ve sosyal sorumluluk: kavramsal analiz, etik ve ahlak, sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal hizmetler ve insan hakları bağlamında sosyal sorumluluk, uluslararası sosyal sorumluluk, gönüllülük, sosyal sorumluluk projeleri, proje nasıl hazırlanır? 
 • GS 011 YARATICI DRAMA VE DOĞAÇLAMA (2+0) (AKTS:3)
Drama temel kavramlar, yaratıcılık, dramatizasyon, doğaçlama, rol oynama, kendini ifade edebilme, empati kurabilme, oyun oynama 
 
 • GS 013 AKADEMİK TÜRKÇE  (2+0) (AKTS:3)
 Üniversitelerin Türkçe programlarında öğrenimine başlayan uluslararası öğrenciler için Türkçe hazırlık sınıfında aldıkları Türkçe eğitimin onların özellikle sosyal alanlardaki programlarda başarı düzeylerini yüksek tutabilmek için yeterli olmadığından, eğitimleri sırasında Türkçe bilgi düzeylerini geliştirmeye yönelik bilgiler verilecektir. 
 
 • GS 019 İNSAN HAKLARI  (2+0) (AKTS:3)

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Korunması Alanındaki Uluslararası Temel Belgeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İçtihatları, Temel Hak ve Özgürlükler, Kuşak Haklar
 
 • GS 021 GİRİŞİMCİLİK (2+0) (AKTS:3)
Girişimcilik kavramı, girişimciliğin temel nitelikleri; girişimciliğin işlevleri, girişimcilik konusundaki gelişmeler; girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, iş planı ve iş planının hazırlanması; iş kurma süreci, iç ve dış girişimcilik, teknolojik yenilik ve ekonomik performans; piyasa ekonomisinde girişimcilik ve rekabet, uluslararası girişimcilik, Türkiye'de girişimciliğin gelişimi; gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde girişimcilik 
 
 • GS 023 PROJE YÖNETİMİ (2+0) (AKTS:3)
 Proje yönetimi ve proje başarısına etki eden anahtar yönetim konuları; proje yönetimi fonksiyonları, zaman yönetimi, maliyet analizi ve proje yönetimine bağlı lineer programlama ve optimizasyon 
 
 • GS 025 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0) (AKTS:3)
İnsan kaynakları yönetimi tanımı ve işlevleri, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları, çalışan tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, çalışan eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerlendirme teknikleri, ücretlendirme, çalışan motivasyonu, çalışan işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen insan kaynakları yönetimi uygulamaları
 
 • GS 029 BİLİM TARİHİ (2+0) (AKTS:3)
Bilimin doğuşu, medeniyetler perspektifinden bilim, Nil ve Anadolu medeniyetleri; Asya ,Çin, Hint ,Roma ,Yunan ve İslam medeniyetleri, Avrupa, Amerika, Asya, Uzakdoğu, Orta-Doğu medeniyetlerini, Türk dünyası bilim ve teknoloji tarihi, cam ,tekstil ve seramik teknolojisi tarihi, demir-bakır ve döküm teknolojisi tarihi
 
 • GS 33 FOTOĞRAFÇILIK (2+0) (AKTS:3)
Fotoğrafçılık hakkında genel bir bilgi sahibi olabilecek, fotoğraf çekimi ve baskı işlemlerinin pratiğini öğrenebilecektir. Fotoğrafçılıkta kullanılan filtreler, gereçler ve sistemler
 
 • GS 037 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA (2+0) (AKTS:3)
21. yy’da en önemli meselelerimizden biri iletişimdir. Bu çerçevede ders kapsamında, toplum önünde konuşan bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için düşüncelerini ve duygularını doğru sözcüklerle aktarmasının önemine değinilecektir. Esas olarak da hitabet sanatında ustalaşmanın sağlanabilmesi için, bütün dilsel araçları, sözcük seçimini, tümce yapısını, konuşmadaki ezgiyi, vurguyu, ses tonunu, konuşma temposunu geliştirme yolları üzerinde durulacaktır.
 
 • GS 041 İŞARET DİLİ (2+0) (AKTS:3)
Türkçe çeviri dili, el ve beden şekilleri, Ellerin beden durumu, Mimiklerin fonksiyonu, TİD dizi işitme engelli bireyle iletişim kurma, İşareti anlamlandırma Özgün anlatım, duygu ve görüşler aktarma
 
V. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ III DERSLER
 • EB 321  DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ (2+0) (AKTS: 3)
Doğum ağrısı, doğum ağrısının fizyolojisi ve doğumun tarihçesi, doğum ağrısının yönetimi-ağrı teorileri / nonfarmakolojik yöntemlerin kullanımında ebenin rolü, doğum ağrısının değerlendirilmesi ve kullanılan ölçekler, doğal doğum felsefesi, doğum ağrısında kullanılan farmakolojik yöntemler regional anestezi-epidural anestezi/hasta kontrollü anestezi, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerperine masajı ve sakral masaj, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemler, lamaze yöntemi, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemler akupressur ve sp6 noktası, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemler akupunktur- homeopatisteril su enjeksiyonu, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemler, refleksoloji, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemler hidroterapi, doğum ağrısında kullanılan nonfarmakolojik yöntemleryoga, postpartum dönem ve ağrı.
 • EB 323  EMZİRME DANIŞMANLIĞI (2+0) (AKTS: 3)
Emzirmenin önemi, anne sütü ve anne sütü ile beslenmenin önemi, yararları ve özellikleri, gebelik sırasında memede meydana gelen değişiklikler ve süt yapımı ve akımının fizyolojisi, gebelik sırasında memede meydana gelen değişiklikler ve süt yapımı ve akımının fizyolojisi, yöresel emzirme durumu, emzirme teknikleri, bebeği emzirme işlemi ve özellikleri, emzirmenin değerlendirilmesi ve gözlemleme, emziren annenin dinleme, beslenme, öğrenme, sağlık uygulamaları,  emziren anneye özgüven kazandırma ve destek verme, anne sütünü arttırmak ve emzirmenin devamlılığını sağlamak - kadınların beslenmesi, sağlığı, doğurganlığı ve çalışma durumu, meme ile ilgili durumlar, danışmanlık uygulamaları
 • EB 325  SAĞLIK OKURYAZARLIĞI (2+0) (AKTS: 3)
Giriş ve genel bilgilendirme, sağlık okuryazarlığı nedir? nasıl ölçülür, sağlık okuryazarlığının önemi, sağlık okuryazarlığı genel ve alt indeksleri için Türkiye ve Avrupa, puan ortalamalarının karşılaştırılması, sağlık okuryazarlığının sınıflandırılması, sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi ve ölçülmesi, tıpta yetişkin okuryazarlığının hızlı tahmini, tıpta yetişkin okuryazarlığının hızlı tahmini, çocuklar için sağlık okuryazarlığının önemi, Türkiye’de sağlık okuryazarlığı araştırmaları, düşük sağlık okuryazarlığına sahip bireylerde sağlık iletişimini geliştirme adımları
 • EB 327  KADIN SAĞLIĞINDA TAMAMLAYICI UYGULAMALAR (2+0) (AKTS: 3)
Tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamalarına genel giriş, zihin-beden temelli uygulamalar (müzik terapi, sanat terapi, meditasyon, yoga, hipnoz, gevşeme teknikleri) manipülatif ve beden temelli uygulamalar (masaj, aromaterapi, refleksoloji, egzersiz, sıcak soğuk uygulamalar), enerji temelli uygulamalar (reiki, terapötik dokunma, biyoenerji, biyofeedback), biyolojik temelli uygulamalar (fitoterapi), geleneksel sağlık sistemleri/alternatif tıbbi sistemler (akupunktur, akupres, tens), geleneksel kültürel uygulama örnekleri ve sağlığa etkisi
 
VI. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 • EB 302 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM (4+8) (AKTS: 9)
Doğum eylemine ilişkin riskli durumlar / riskli doğum eyleminin tanımı / zor doğum eyleminin (distosia) anne ve bebek açısından tehlikeleri / komplikasyonlu doğum eylemine annenin hazırlanması / -distosiler ve bakım -uterus kontraksiyonları ile ilgili distosiler uterin disfonksiyonlarına ait distosi, latent faz uzaması, aktif faz ve sorunları, doğumun 2.evresinin uzaması uterin kaynaklı distosiler / hipotonik uterin disfonksiyon, hipertonik ve/veya diskoordine uterin disfonksiyon), partus presipitatus (hızlı doğum), uterusun lokalize abnormaliteleri ( patolojik retraksiyon halkası, yetersiz voionter destek), doğum kanalı ile ilgili distosiler ve bakım pelvik girim darlığı, orta pelvis darlığı, pelvik çıkım darlığı ) doğum yolu distosileri yumuşak kanala ait distosiler adneks ve komşu organlarla ilgili distosiler, doğum objesi ile ilgili distosiler prezentasyon anormallikleri makat geliş, makat doğum idaresi, transvers ve oblik gelişler, omuz distosisi, bileşik gelişler, a) elin baş ile gelmesi, b) ayağın başla geliş) kordonun önde gelmesi, kordon prolapsusu, doğum objesi ile ilgili distosiler pozisyon anomalileri başın defleksiyon gelişleri, yüz geliş, alın geliş, verteks geliş, büyük fontanel ( bregma geliş), persiste oksiput posterior, persiste oksiput transversus, yüksekte düz duruş, derinde transvers duruş, asinklitusmus, doğum objesi ile ilgili distosiler fetusa ait gelişme anormallikleri iri bebek, hidrosefali, geniş fetus abdomeni, diğer anomaliler -annenin psikolojisi ile ilgili distosiler ve bakım, pre-term eylem post-term eylem fetal distres hipertansiyonu olan kadında doğum eylemi kalp hastalığı olan kadında doğum eylemi suda doğum -astımlı annenin doğum eylemi -epilepsili annenin doğum eylemi -diyabetli annenin doğum eylemi ve doğum sonrası bakımı -çoğul gebeliği olan kadında doğum eylemi, doğum sonu enfeksiyonlar ve bakım doğum sonu enfeksiyonların tanımı, belirtileri, önlenmesi ve tedavisi perine ve vulva enfeksiyonu endometritis peritonitis salfinjitis septisemi ve toksik şok, meme sorunları ve bakımı -büyük meme -meme dolgunluğu -meme başı çatlağı -mastitis -meme absesi - özel durumlarda emzirme, Düşük doğum ağırlıklı bebek. Meme emmeyen bebekler. Çalışan anneler - süt inme refleksinin uyarılması. Anne sütünün elle sağılması - ilaçlar ve emzirme / - süt salgılanmasının baskılanması, üriner sistem enfeksiyonları ve bakım -sistitis -pyelonefritis -idiopatik postpartum akut renal yetmezlik e) trombo embolik durumlar ve bakım -femoral tromboflebitis -pelvik tromboflebitis -pulmoner emboli -bacakta derin ven trombozu f)postpartum kardiyak problemler g)postpartum depresyon doğum sonrası emosyonel sorunlar ve bakım postpartum kontrasepsiyon, fetal sağlığının izlemi ve değerlendirilmesi, erken membran rüptürü olan kadında doğum eylemi amniyotik mayi anomalileri mekonyumlu amniyotik mayi amniyotik mayi embolisi umblikal kord anomalileri plasental anomaliler doğum eylemine ilişkin girişimler -amniotomi -uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi prostaglandinler meme stimülasyonu fetal membranların soyulması laminar ya da sentetik dilatörler, doğum eylemine ilişkin girişimler -amniyotomi -forseps / vakum extration -sezeryan sezaryen sonrası vajinal doğum, doğum sonu dönemde riskli durumlar a)doğum sonu kanamalar ve bakım plasentanın retansiyon kanamaları hematom uterus atonisi uterus rüptürü perine –vagen- serviks yırtıkları ve onarımı hematom koagülasyon bozuklukları uterus subinvolüsyonu uterus inversiyonu sheean sendromu
 
 • EB 304 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI  (4+2) (AKTS: 7)
Dersin amaçları ve hedefleri, beceri rehberinin tanılanması sınavlar ve değerlendirme, üreme sağlığı ve Türkiye’de aile planlamasının durumu, aile planlaması ile ilgili politikalar ve etkileri, üreme sağlığı cinsel sağlık üreme hakları ülkemizde üreme sağlığına ilişkin politika ve yasalar, dünya ve Türkiye'de aile planlaması çalışmalarının tarihçesi dünya ve Türkiye'de aile planlaması çalışmalarının bugünü ve yarını, aile planlamasının danışmanlığı, enfeksiyonun önlenmesi genital yol enfeksiyonları, östrojen+ progesteron içeren kontraseptif yöntemler (kok, mesigyna), progestin içeren yöntemler (mini haplar, depo provera, norplant, rahim içi araç, bariyer yöntemler, cerrahi yöntemler doğal aile planlaması (dap), doğum ve düşük sonrası kontrasepsiyon laktosyonel amenore (lam), infertilite acil kontrasepsiyon, infertilite
 • EB 306 İLK YARDIM (2+0) (AKTS: 4)
Genel ilkyardım bilgileri, vücudu oluşturan sistemler, yaşamsal bulgular, hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık- donma- sıcak çarpmasında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, hasta yaralı taşıma teknikleri, kazalardan korunma ve eğitim
 • EB 308 BİYOİSTATİSTİK  (2+0) (AKTS: 4)
Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğin kullanım alanları, Verilerin sınıflandırılması, Tablo ve grafikler; tek değişkenli tablo ve grafikler: histogram, çubuk grafik, dal-yaprak grafiği, kutu-çizgi grafikleri, ortalama ve standart sapma grafikleri, İki/çok yönlü tablo ve grafikler; Çapraz tablolar, temel grafik gösterimlerin çok değişkenli uygulamaları, saçılım grafikleri, Örnekleme yöntemleri, Örneklem dağılışları ve güven aralıkları: Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, standart hata, güven aralıkları. Örnekleme yöntemleri, Örneklem dağılışları ve güven aralıkları: Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, standart hata, güven aralıkları, Olasılık tanımları ve uygulamaları, 9. Hafta Hipotez testlerine giriş: Hipotez testinin amacı, aşamaları, hata türleri, p ve alfa değerleri, karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri. Hipotez Testleri (tek örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız iki örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız K örneklem testleri), Korelasyon ve regresyon, Çözümlemeler.

VI. YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER II
 • GS 006 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA (2+0) (AKTS: 3)
Söz söyleme sanatı nedir, ses ve söz tanımı, ses aygıtının anatomisi, ses aygıtının fizyolojisi, articulation tanımı, nefes ve boğumlama (articulation) çalışmaları, boğumlanma, nefes ve boğumlama (articulation) çalışmaları, nefes ve boğumlama örnekleri, kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu, tonlama alıştırmaları,
 • GS 020 PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME (2+0) (AKTS:3)
Lineer/ nonlineer programlama, gol programlama, ulaşım, proje yönetimi, nicel karar verme gibi çeşitli matematik modelleme ve nicel analiz yöntemlerinin tanımlanma ve çözüm yöntemlerinin öğretilmesi 
 • GS 004 MEDYA VE İLETİŞİM (2+0) (AKTS:3)
İletişim süreci, iletişim türleri, iletişim modelleri, iletişim kuramları, medya kavramı ve toplum, medya ve kamuoyu, medya, siyaset, propaganda, Türkiye’de medya 
 • GS 018 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (2+0) (AKTS:3)
Dünyada yükselen bir trend haline gelen sürdürülebilir kalkınma olgusunu tanıtmak ve farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır.
 • GS 032 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2+0) (AKTS:3)
Kalite ve kalite kavramının gelişimi, kalite yönetim sistemi standartları, kalite ekonomisi, problem belirleme ve çözme teknikleri, toleranslar ve spesifikasyonlar, istatistiksel süreç kontrolü ve nicel, nitel ölçüler için kontrol grafikleri, kabul örnekleme planları, işletim karakteristiği eğrisi, süreç yetenek analizi, ölçme cihazlarının genel ölçüsü elemanlarının tanımı, metrik ve İngiliz ölçü sistemine göre mühendislikte çeşitli büyüklükler için kullanılan ölçme ve kontrol yöntemleri, ölçme hataları, geometrik toleranslar ve mastar çeşitleri, kalibrasyon ve detayları
 • GS 038 İŞ HUKUKU (2+0) (AKTS:3)
Hukuk kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, toplu (kolektif) iş hukuku 
 • GS 046 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR (2+0) (AKTS:3)
Bölgeler, sektörler ve temalar merceğinden dünya ekonomisinin güncel sorunlarına bakış 
 • GS 048 HALKLA İLİŞKİLER (2+0) (AKTS:3)
Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması, halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları
 • GS 024 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI (2+0) (AKTS:3)
 Öğrencilerin teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık kazanmasını sağlar. Teknoloji bağımlılığına yönelik davranış değiştirme stratejilerini planlama, uygulama ve değerlendirme konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olurlar.
 • GS 008 MESLEK ETİĞİ (2+0) (AKTS:3)
 Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı 

VI. YARIYIL MESLEKİ IV SEÇMELİ DERSLER
 • EB 320 EBELİKTE BAKIM SÜRECİ (2+0) (AKTS:3)
Ebelik ile ilgili kavramlar, ebelik süreci tanımı, amaçları ve aşamaları, sağlık bakımında sınıflama sistemleri ve taksonomi, ebelik tanılarının sınıflanması, veri toplama/ durum değerlendirmesi, planlanma ve uygulama, değerlendirme ve kayıt, ebelik uygulamalarının sınıflanması, ebelik bakım sonuçlarının sınıflaması, hasta sonuçları, örnek ebelik bakım süreci vaka çalışması-I.
 • EB 322 ACİL OBSTETRİK BAKIM (2+0) (AKTS:3)
Dersin tanıtımı acil obstetrik bakım sistemi, acil obstetrik bakımla ilgili yasal düzenlemeler. haklar ve ekip yaklaşımı, acil obstetrik bakımda iletişim ve danışmanlık, ebelikte hipertansif durumların yönetimi ve vaka tartışması, acil obstetrik bakım hizmetlerinde standartları kapsamında sağlık bakanlığı uygulamaları, gebelikte kanama yönetimi ve vaka tartışması. ilerlemeyen travayın yönetimi. yenidoğan acillerinin yönetimi, postpartum kanama yönetimi. AOB’da enfeksiyonların yönetimi, obstetrik ve jinekolojik acillerde adli sorunlar, kan transfüzyonu, vaka sunumu
 • EB 324 YENİDOĞAN RESÜSİTASYONU (2+0) (AKTS:3)
Dünyada ve Türkiye’de yenidoğan ölümleri, yenidoğan resüsitasyonunun önemi canlandırma gereksinimi, yenidoğandaki fizyolojik değişiklikler, yüksek riskli gebelikler ve yenidoğanlar gebelık ve anne ile ilgili sorunlar, yenidoğanı riske eden durumlar düzenli solunum başlamasında gecikme nedenleri fetal dolaşımdan neonatal dolaşıma geçiş ve geçiş süreci sorunları, canlandırmanın başlangıç basamakları ventilasyon gögüs kompresyonu, trakeal entübasyon ilaçla tedavi resüsitasyon sonrası bakım, sınıf içi uygulama, sınıf içi uygulama,
 • EB 326 İNFERTİLİTE VE DANIŞMANLIK (2+0) (AKTS:3)
İnfertilitenin tanımı, factors affecting fertility, infetilite nedenleri, infertilite ebesinin tanımı ve görevleri, yardımcı üreme tekniklerinde etik sorunlar ve yasal düzenlemeler, infertilite tanı yöntemleri, infertilite tanı yöntemleri, yardımcı üreme teknikleri, yardımcı üreme teknikleri, yardımcı üreme teknikleri ile tedavi sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlar ve ebelik- ebelik ders notları yaklaşımı, yardımcı üreme teknikleri ile tedavi sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlar ve ebelik- ebelik ders notları yaklaşımı, infertilitenin psikososyal ve psikoseksüel etkileri, infertilitede kanıta dayalı uygulamalar

VII. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 • EB 401  EBELİKTE ÖĞRETİM (2+0) (AKTS: 4)
Eğitim teknolojisi ve öğretim yöntemleri, sağlık eğitimi, yaratıcılık, işbirliğine dayalı öğrenme, eleştirel düşünme, öğretme ve öğrenme stilleri, öğretimde teknoloji kullanımı, grup eğitim uygulamaları, probleme dayalı öğretme- öğrenme, antenatal eğitim, anne- baba okulları, doğuma destek eğitimi
 • EB 403  MESLEKİ EĞİTİM I (0+24) (AKTS: 15)
Kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde verilen ebelik bakımı ve uygulamalarını kapsar.
 • EB 405  RUH SAĞLIĞI (4+0) (AKTS: 5)
Ruh sağlığı kavramı ruhsal sorunlarla savaş, ruhsal yönden sağlıklı olan bireylerin özellikleri normal anormal kavramı, ruhsal hastalıklar ruhsal hastalıkların etiyolojisi ruhsal hastalıklardaki belirtiler, ruhsal hastalıklar ruhsal hastalıkların etiyolojisi ruhsal hastalıklardaki belirtiler, ruhsal hastalıklar ruhsal hastalıkların etiyolojisi ruhsal hastalıklardaki belirtiler, ruhsal durum muayenesi ve görüşme, sınıf içi etkinlik, premenstrüel dönem ve ruh sağlığı, gebelik ve ruh sağlığı, sorunlu gebelikler ve sorunlu gebeliklerdeki ruhsal sorunlar, postpartum dönemde görülen ruhsal problemler, menopozal dönem ve ruh sağlığı, gebelikte ve doğum sonu dönemde psikotrop ilaç kullanımı

VII. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER V
 • EB 421  JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ (2+0) (AKTS: 3)
Jinekolojik kanserlerin epidemiyolojisi Jinekolojik kanserlerin immünolojisi meme ve testis tümörleri vulva, vajen tümörleri serviks tümörleri uterus,tuba tümörleri over tümörleri jinekolojik kanserlerde kemoterapi jinekolojik kanserlerde kök hücre ile tedavi ve TAT uygulamalar kemoterapide semptom yönetimi özel durumlarda görülen kanserler jinekolojik kanserlerle ilgili yapılan ebelik araştırmaları, tedavi ve araştırmanın etik yönü jinekolojik kanserlerde yeni gelişmeler
 • EB 423  DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI (2+0) (AKTS: 3)
Yetişkin eğitimi, eğitim araç ve gereçleri, eğitim yöntemleri, doğum öncesi eğitim yöntemleri -birebir eğitim yöntemi -videokaset ile eğitim yöntemi -bilgisayar ve internet aracılığı ile eğitim, doğum öncesi eğitim yöntemleri -grup eğitimi, doğum öncesi eğitim sınıflarında kavramsal yapısı, doğum öncesi eğitim sınıflarında felsefe ve roller, doğum öncesi eğitim sınıflarının tarihçe, önemi ve amacı, doğum öncesi eğitim sınıflarının temel özellikleri, gebelik egzersizleri, doğum öncesi eğitim sınıfları çeşitleri, doğum öncesi eğitim sınıfları ile ilgili araştırmalar
 • EB 425  SAĞLIK EĞİTİMİNDE EĞİTSEL MATERYAL GELİŞTİRME (2+0) (AKTS: 3)
Sağlık eğitimi ile ilgili temel kavramları hatırlama, sağlık eğitiminde araç gereç geliştirmek için inovatif yaklaşımları öğrenme, öğrenme ortamı için eğitim materyali tasarlama, hazırlama ve kullanma, geliştirilmiş eğitim/öğretim materyallerinden örnekler sunma öğrencilere konu dağılımı yapma, grupları oluşturma, eğitim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi, teknoloji destekli görsel ve işitsel araçlar ve kullanım ilkeleri - kadın üreme fizyolojisini anlatmayı kolaylaştıracak araç gereç geliştirme, gebelik hakkında bilgi vermek için yapılacak eğitimi kolaylaştıracak araç-gereç geliştirme, doğum yöntem ve çeşitlerini anlatmayı kolaylaştıracak araç gereç geliştirme, doğum sonrası döneme ait verilecek eğitimlerde kullanmak üzere araç gereç geliştirme, jinekolojik konularda verilecek her türlü eğitimde kullanmak üzere araç gereç geliştirme
 • EB 427  RADYOLOJİ (2+0) (AKTS: 3)
Radyolojik inceleme yöntemleri (x- ray, mrı), radyolojik inceleme yöntemleri (ct, pet,ultrasonografi, anjiografi, fluoroscopy), radyolojik anatomi, radyolojik patoloji (kırık, subluksasyon, dislokasyon, neoplazi), radyolojik patoloji (atrofi, skleroz, enfeksiyon, implantlar, periferik sinir lezyonları), akciğer patolojileri ve spesifik durumlarda radyoloji, farklı doku patolojileri ve değerlendirme: kalp- akciğer, bölgesel patolojiler ve değerlendirme: servikal ve lumbal, bölgesel patolojiler ve değerlendirme: pelvis ve kalça, bölgesel patolojiler ve değerlendirme: diz, ayak bileği, ayak, bölgesel patolojiler ve değerlendirme: omuz, dirsek, el bileği, el bölgesel patolojiler ve değerlendirme: kranium, santral sinir sistemi, farklı doku patolojileri ve değerlendirme: kas,sinir, tendon, ligament, farklı doku patolojileri ve değerlendirme: kemik, kıkırdak

VII. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ VI DERSLER
 • EB 429  VAKALARLA ÜREME SAĞLIĞI (2+0) (AKTS: 3)
Kadın sağlığında üreme haklarının gelişimi, üreme hakları ve etik, üreme hakları, vaka değerlendirme.
 • EB 431  ADLİ EBELİK VE SAĞLIK HUKUKU (2+0) (AKTS: 3)
Adli tıbbın ve adli bilimlerin tarihçesi ve gelişimi, tıbbi müdahale hataları - insan kaynaklı hatalar - teçhizat kaynaklı hatalar (mekanik hatalar) - istem kaynaklı hatalar, jinekoloji ve obstetrikte karşılaşılan tıbbi uygulama hataları ve ebelik, jinekoloji ve obstetrikte karşılaşılan tıbbi uygulama hataları ve ebelik, ebelerin yasal sorumlulukları, ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde karşılaştıkları adli sorunlar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı olgularında ebenin rolü ve sorumlulukları, çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı olgularında ebenin rolü ve sorumlulukları, ebelik ve kadın doğum tıp alanını ilgilendiren mahkeme karar örnekleri, ebelik ve kadın doğum tıp alanını ilgilendiren mahkeme karar örnekleri
 • EB 433  EBELİKTE KANITA DAYALI UYGULAMALAR (2+0) (AKTS: 3)
Kanıta dayalı tıp ve tarihçesi ve kanıta dayalı uygulamalar, kanıta dayalı tıp ile ilgili tüm tanımlar kanıt düzeyleri: elde edilebilir en iyi kanıt nedir? kanıta dayalı uygulama süreci, kanıta dayalı uygulama kaynakları, sistematik inceleme (systematic reviews), kanıta dayalı uygulama rehberleri, elektronik kütüphane veri tabanlarının kullanımı ve kaynak tarama, obsetrik uygulamalardan ebelik mesleğine özel kanıt temelli rehberler ve protokol örnekleri, antenatal döneme ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi, doğum eylemine ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi, postpartum döneme ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi, obsetrik uygulamalardan yeni doğana ilişkin kanıt temelli klinik protokol örnekleri, obsetrik uygulamalardan yeni doğana ilişkin kanıt temelli klinik protokol örnekleri
 • EB 435  ADÖLESAN SAĞLIĞI (2+0) (AKTS: 3)
Adolesan dönemi, ülkemizde ve dünyada adolesan sağlığının durumu,  adolesanla iletişim ve aile yaklaşımı, adolesan döneminin gelişim özellikleri, adolesan sağlığın, değerlendirilmesi ve aşılama, adolesanlarda beslenme ve beslenme bozuklukları kanıt temelli ebelik yaklaşımları, adolesan gebelikler, adolesanlarda riskli davranışlar ve önleme, kanıt temelli ebelik yaklaşımları, adolesanlarda davranış bozuklukları ve şiddet, gençlerin etiketlenme kuramı

VIII. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 • EB 402 EBELİKTE YÖNETİM (2+0) (AKTS: 4)
Yönetime giriş, sağlık hizmetleri yönetimi ve sağlık kurumları, ebelik ile ilgili yasa ve yönetmelikler, ebelik hizmetleri yönetimi, yönetici ebelerin fonksiyonları (personel seçme, yerleştirme), ebelik hizmetleri yönetim süreci (veri toplama, planlama, örgütleme), ebelik hizmetleri yönetim süreci (yöneltme, yürütme kontrol, koordinasyon, stres, tükenmişlik ve iş doyumu,  güç ve otorite, ekip kavramı ve liderlik, değişim, motivasyon, iletişim, problem çözme - karar verme, çatışma yönetimi, zaman yönetimi, hizmet içi eğitim, toplam kalite sistemleri
 • EB 404 MESLEKİ EĞİTİM II (0+24) (AKTS: 15)
Kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde verilen ebelik bakımı ve uygulamalarını kapsar.
 • EB 406 SEMİNER (2+0) (AKTS: 5)
Fetal sağlığın değerlendirilmesi ders notları, doğum öncesi kanamalar EMR hiperemezis gravidarum ders notları, ders notları gebelik ve anemi, gebelikte hipertansif durumlar, ders notları gebelik ve kalp hastalığı(doğum ve doğum sonu dönemde dahil),gebelik ve diyabet, çoğul gebelik, ders notları gebelik ve enfeksiyon hastalıkları, Rh uyuşmazlıkları, bağışıklama, ders notları doğum eyleminde rol oynayan faktörler, ders notları doğum eyleminin fizyolojisi, ders notları doğum eyleminin evreleri, ders notları doğum eyleminde izlem ve bakım,doğum eylemine müdahele, doğum sonu kanamaları ders notları, ders notları preterm eylem, postterm eylem, ders notları amniyotik mayi embolisi, distosiler, ders notları özel bakım gerektiren yenidoğan, ders notları yenidoğan komplikasyonları

VIII. YARIYILMESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
 • EB 420 ALTERNATİF DOĞUM YÖNTEMLERİ (2+0) (AKTS: 3)
Alternatif doğum poziyonları, suda doğum, doğumun 1. evresinde kullanılan pozisyonlar, doğumun 2. evresinde kullanılan pozisyonlar, doğumsonu kullanılan pozisyonlar, doğumda ağrıyı giderici pozisyonlar, hipnoz, akuppressure, müzikoterapi, aromaterapi, homeopati,
 • EB 422 KADIN VE SAĞLIK POLİTİKALARI (2+0) (AKTS: 3)
Tanışma, beklentiler, politika kavramı, politikanın sınıflandırılması, sağlık politikaları, sağlık politikalarının oluşturulması, Türkiye’de sağlık politikalarının gelişimi, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? batılı ülkelerde kadın olmak: batılı kadınların sağlık sorunları ve izlenen sağlık politikalar, farklı müslüman ülkelerde kadınlar ve sağlık politikaları, farklı ülke deneyimlerinden nüfus politikaları Afrika'da kadın olmak: Afrikalı kadının sağlık sorunları, bölgesel-küresel politikalar, Türkiye’de kadın olmak, Türkiye’de kadının sağlık sorunları ve politikalar, göç ve kadın sağlığı, öğrenci sunumları
 • EB 424 BÜYÜME VE GELİŞME (2+0) (AKTS: 3)
Derse Giriş: büyüme ve gelişme ile ilgili kavramlar tanımı, -ilkeleri, -etkileyen faktörler, bilişsel gelişim kuramı ahlak gelişim kuramı, psikoseksüel kuramı psikososyal gelişim kuramı, bebeklik dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar, gelişim dönemleri gelişim ödevleri, oyun dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar, oyun dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar, okul öncesi dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar, okul dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar, okul dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar, ergenlik dönemi ve gelişimsel özellikleri ve döneme özgü sorunlar
 • EB 426 PRENATAL TANI YÖNTEMLERİ (2+0) (AKTS: 3)
Prenatal tanıya giriş, prenatal tanı endikasyonları, anöploidi mekanizmaları ve epidemiyolojisi, sık karşılaşılan kromozomal sendromlar, prenatal tanıda invaziv ve non-invaziv teknikler, amniyosentez, kordosentez ve cvs, maternal kandan prenatal tanı, prenatal tanıda moleküler genetik, preimplantasyon genetik tanı, tek gen hastalıkları, mendeliyen hastalıklarda genetik danışma, prenatal taramalar, genetik danışmanın etik ve kanuni yönleri
 • EB 428 ÜROJİNEKOLOJİ (2+0) (AKTS: 3)
Ürojinekolojide temel tanımlar, alt pelvik taban anotomi ve fizyolojisi, kontinansı sağlama, üriner ve fekal inkontinans görülme sıklığı belirtileri, üriner ve fekal inkontinansın yaşam kalitesi ve cinsellik üzerine etkisi, üriner ve fekal inkontinansta tanı, üriner ve fekal inkontinansta tedavi yöntemleri, ürojinekolojide konservatif tedavi yöntemleri ve ebenin rolü, vajinal fistül, rektovajinal fistül ve fistüllü hastada ebelik bakımı, gebelik ve doğumun pelvik tabana etkisi, gebelik ve doğumda pelvik tabanın korunması, vajina ön duvar onarımı, vajina arka duvar onarımı
 • EB 430 TRANSKÜLTÜREL EBELİK (2+0) (AKTS: 3)
Transkültürel ebelik, transkültürel ebeliğin tarihçesi, ebelik bakımında kültürel yaklaşım, ebelik bakımında kültürel yaklaşımın amacı ve önemi, aile ve bireylerin kültürel bağlantılarının anlaşılması, kültürel özellikleri tanılama alanları, kültürlere duyarlı ebelik uygulamaları için temel ilkeler, kültürlerarası ebelik etiği, kadın sağlığında kültürel inanç ve uygulamalar, kadın sağlığı uygulamalarında kültürü bakıma entegre etme, perinatolojide kültürler arasi ebelik, transkültürel bakım modelleri, kültüre dayalı sağlık bakım sistemleri ve organizasyonları ve kültürlerarası iletişim
 • EB 432 BİYOFİZİK (2+0) (AKTS: 3)
Moleküler biyofiziğin temel kavramları, vücut sıvıları ve canlı yapıların biyofiziksel özellikleri, hücre membran biyofiziği, membranda transport, hücrelerarası haberleşme, aksiyon potansiyeli, sinaptik ileti biyofiziği, iskelet kasında iletim ve kasılma, duyu biyofiziği, dolaşım biyofiziği, elektrik akımlarının doku üzerine etkileri, radyasyon biyofiziği, radyasyonun biyolojik etkileri
 • EB 434 SAĞLIKTA LİDERLİK (2+0) (AKTS: 3)
Liderlik kavramına genel bakış, liderliğin tarihçesi ve ebe liderler, ebelikte liderlik, liderlik ve yöneticilik, liderlik kuramları, yeni liderlik yaklaşımları, etkili liderlerin özellikleri, liderlik ve kültür, liderlik ve cinsiyet, liderlik ve motivasyon, değişim yönetimi ve liderlik, girişimcilik ve liderlik, liderlik ve duygusal zeka, ebelikte liderlikle ilgili makalelerin incelenmesi